Monday, August 20, 2012

જાણે અજાણે

 
 
જાણે અજાણે આ વાદળ દિલ દુખાવી જાય છે
જ્યાં વરસવુ જોઈયે ત્યાં હાથતાળી આપી જાય છે

ત્રાહીમામ મચાવી દે છે ઘણે વગર કારણે કદીક,
તો કદીક વર્ષો સુધી દુકાળનો શ્રાપ આપી જાય છે

કુદરતની વિરૂધ્ધ ચાલતો રહ્યો છે માણસ સદીઓથી,
તેટલે જ તો કુદરત અવારનવાર તમાચ આપી જાય છે
Pradeep Patadiya
 સૂરજ વારંવાર, ધરતીને ધાક બતાવી જાય છે,
તુ હવે વરસ, સરિતા સુકાય જાય છે.


Gaurang Kapadia-Saahil 

No comments:

Post a Comment